Lớp học Yoga & Thiền

Lớp học Yoga: 150.000 VND net/ khách

Lớp thiền: 500,000 VND net/ lớp. * Tối đa 5 khách cho một lớp thiền

Lịch học

Thời gian Thứ 3 Thứ 5 Thứ 7 Chủ Nhật
5:00 - 6:00 Thiền hoa sen   Thiền hoa sen  
7:00 - 8:00 Naman Awaken Yoga Naman Awaken Yoga Naman Awaken Yoga Naman Awaken Yoga
11:00 - 12:30 Aqua Yoga Aqua Yoga Aqua Yoga Aqua Yoga
16:00 - 17:00   Anti-gravity Yoga   Kundalini Yoga

*Giá trên đã bao gồm thuế VAT và phí phục vụ

Lưu ý:
+ Địa điểm lớp học có thể thay  đổi  tùy thuộc  vào  điều  kiện thời  tiết
+ Vui lòng đăng kí tham gia  trước  ít nhất  12 giờ
+ Vui lòng đến  trước 10 phút  trước khi lớp học diễn  ra, thành viên đến  muộn  sẽ không  được tham gia
+ Tư trang và điện thoại nên cất tại két sắt tại phòng
+ Vui lòng thông  báo  cho giáo  viên nếu  có vấn  đề  về tình trạng sức khỏe trước  khi lớp học bắt  đầu

 

Naman Retreat

Đường Trường Sa, Đà Nẵng, Việt Nam

T : +84 236 3959 888
E : pure.spa@namanretreat.com
W: namanretreat.com