Pure Consciousness


Để trải nghiệm tại Pure Spa của bạn trở nên độc đáo và cá nhân hơn, bạn có thể lựa chọn 3 liệu trình spa từ bảng dịch vụ của chúng tôi với mỗi liệu trình kéo dài 60 phút.

Xem bảng dịch vụ của chúng tôi tại: Pure Spa Menu 2022

Giá: 2.200.000 VND/người/180 phút (đã bao gồm VAT & phí dịch vụ)

Naman Retreat

Đường Trường Sa, Đà Nẵng, Việt Nam

T : +84 236 3959 888
E : pure.spa@namanretreat.com
W: namanretreat.com